Houseboat  H1200
/karta ofertowa/


Dane techniczne


Długość kadłuba
Szerokość kadłuba
Zanurzenie
Wyporność
Silnik
Zaloga

1200 cm
350 cm
45 cm
12500 kg
30-50 kW
8 osób

     Houseboat dla 8 osób przeznaczony do turystyki i rekreacji po wodach śródlądowych.
Rysunek ofertowy
   
Zabudowa
   <opis> <spis konstrukcji> <opis>

(c) Wojtek Kasprzak
  Katalog - index: h1200-1