"Sztrandek"
/kabinowy jacht do samodzielnej budowy/


Dane techniczne

Długość kadłuba 
Długość linii wodnej 
Szerokość kadłuba 
Zanurzenie 
Wyporność
Ożaglowanie
                       grot
                       fok
Ciężar własny 
Wodny balast wewnętrzny
Ilość koi
Materiał
WC
495 cm
446 cm
219 cm 
25 cm /100 cm
820kg
9,97 (15) m kw.
7,75 m kw
2,2 m kw.
250 kg
150 kg
4
sklejka 
chemiczne.

     Sztrandek jest uniwersalnym jachtem turystycznym któremu nadane zostały pewne cechy powodujące jego przydatność do uprawiania turystyki wzdłuż wybrzeża morskiego. 
Sztrandek slup gaflowy


Sztrandek  slup bermudzki<spis konstrukcji>  <opis  <dokumentacja>

(c) Wojtek Kasprzak   Katalog - index: s-495-1