"Sztrandusia klasy Żagle 500"
/jacht regatowy do samodzielnej budowy/

30.06.2002
    Niniejsza strona www  zawiera dokumentację projektu jachtu SZ-500 Sztrandusia na podstawie której można zbudować jacht  przestrzegając przepisy prawa autorskiego.  
  • Projekt jachtu SZ-500 Sztrandusia jest własnością konstruktora.
  • Prawo do powielania i rozpowszechniania dokumentacji inną drogą niż przez niniejszą stronę www  posiada tylko konstruktor. 
  • Dla wszystkich chcących budować dla siebie jeden jacht SZ-500 Sztrandusia, dokumentacja jest bezpłatna i każdy dla siebie może ją wydrukować w potrzebnej ilości egzemplarzy.
  • Kluby  żeglarskie  i  stowarzyszenia  mogą  na podstawie niniejszej dokumentacji budować dowolną  ilość jachtów SZ-500 Sztrandusia  w ramach działania klubu i na użytek członków klubu.
  • Działalność komercyjna z wykorzystaniem  jachtów zbudowanych na podstawie niniejszej dokumentacji jest możliwa  wyłącznie na podstawie pisemnej zgody konstruktora.
Dokumentacja jachtu SZ-500 Sztrandusia składa się z następujących części:
  1. Dokumentacja wersji sklejkowej.  
  2. Dokumentacja wersji obłej.  
  3. Istotne zmiany.  

    Budowniczych proszę o przysyłanie zdjęć ze swoich budów.  Zdjęcia zostaną wykorzystane do uzupełnienia instrukcji budowy o zdjęcia oraz zrobienia strony www będącej fotorelacją z budów. Kolejnym budowniczym będzie łatwiej. Będą mieli do kogo zwrócić sie o pomoc i zobaczyć na zdjęciach jak to się robi.
(~) Wojtek Kasprzak
.   

Dokumentacja wersji sklejkowej.  

         Dla wszystkich chcących budować dla siebie jedną Sztrandusię klasy Żagle 500, dokumentacja jest bezpłatna. Każdy może ją wydrukować ze strony www. 
Jeżeli armator (budowniczy) będzie chciał uzyskać świadectwo pomiarowe Klasy Żagle 500, może być wymagana tzw. licencja. Licencje będę wysyłał budowniczym normalną pocztą, tym którzy przyślą mi zdjęcia z różnych stadiów budowy. Zdjęcia zostaną wykorzystane do zrobienia katalogu Sztrandków oraz opisu budowy ilustrowanego zdjęciami. Następnym budowniczym będzie łatwiej. Będą mieli do kogo zwrócić sie o pomoc i zobaczyć na zdjęciach jak to się robi.Dokumentacja wersji obłej.

    Poniższe rysunki zawierają linie teoretyczne kadłuba obłego. Budujący otrzymuje dodatkowo rysunki przekrojów poprzecznych w skali 1:1 w formacie dxf pozwalające wyciąć buksztele na maszynach CNC.

Ostatnie istotne zmiany.  

1. 20.03.2008  korekta linii teoretycznych. Zmiany w tabeli rzędnych.  Rys. 04 .
2. 04.04.2008  zmiana szerokości płetwy balastowej.  Rys. 02, 06, 10.
3. 28.04.2008  zmiana numeracji rysunków.
4. 04.05.2008  zmieniono wymiary takielunku.  Rys.  23,  24.


<powrót>     <opis>